SEGURO VOLUNTARIO ALUMNOS UNIVERSIDADE DE VIGO
Estás en >> espacio uni >> artai >> seguro cum laude plus
ADHESIÓN - Datos Obrigatorios *
* Nome:
* Apelidos:
* DNI:
sin puntos ni espacios
* Domicilio Familiar:
* Código Postal:
* Localidade:
* Provincia:
* Teléfono Móbil:
sin puntos ni espacios
Teléfono:
sin puntos ni espacios
* Email:
* Repita o Email:
*Matriculado en (Facultad):
Medio de Pago
Autorización
Acepto a Cláusula da LOPD:
Aceptación do Pago de 10,70 €:
ARTAI - Avda. García Barbón, 48 - 1º, 36201, Vigo - Telf.: 902 439 600 - Fax: 986 439 094 - E-mail. artaivigo@espaciouni.com